<address id="zlbhb"><dfn id="zlbhb"></dfn></address>

<sub id="zlbhb"><var id="zlbhb"><output id="zlbhb"></output></var></sub>
<address id="zlbhb"><dfn id="zlbhb"></dfn></address>
  <address id="zlbhb"><dfn id="zlbhb"></dfn></address>

  <sub id="zlbhb"><var id="zlbhb"></var></sub>

  <sub id="zlbhb"></sub>
  <thead id="zlbhb"><var id="zlbhb"><output id="zlbhb"></output></var></thead>

   <address id="zlbhb"></address>
    <sub id="zlbhb"></sub>

   <address id="zlbhb"><dfn id="zlbhb"></dfn></address>

   <sub id="zlbhb"><dfn id="zlbhb"></dfn></sub>

   <sub id="zlbhb"><var id="zlbhb"><ins id="zlbhb"></ins></var></sub>

    产品分类Products

    联系我们Contact

    沈阳一机车床有限公司
    邮箱:shenyangyiji@163.com
    销售热线:024-31320659
    地址:辽宁沈阳浑南营盘西街3703号

    沈阳一机车床CA6140车床 CA6150车床系列

    发表日期:2018-09-30 14:44 浏览次数:
    沈阳车床CA6140车床系列
    项目 单位 CA6140B/A CA6240B/A CA6150B/A CA6250B/A CA6161B/A CA6261B/A
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列床身上回转直径 mm φ400(16") φ400(16") φ500(20") φ500(20") φ610(24") φ610(24")
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列刀架上回转直径 mm φ210 φ210 φ300 φ300 φ370 φ370
    (8 1/4") (8 1/4") (12") (12") (14 9/16 ") (14 9/16 ")
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列马鞍内回转直径× mm  φ630(25")  φ720(28")  φ830
    有效宽度 ×210 ×210 (32 2/3 ")
       ×210
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列二顶尖间长度 mm 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/
    1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/
    3000 3000 3000 3000 3000 3000
    (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/
    60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118")
    床身宽度、硬度 mm 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52
    刀杆截面 mm 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25
    主轴       
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列主轴转速范围(级数)       
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列正传 r/min 10-1400 10-1400 10-1400 10-1400 10-1400 10-1400
    (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds)
    反转 r/min 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580
    (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds)
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列主轴内孔直径 mm φ80 φ80 φ80 φ80 φ80 φ80
    (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64")
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列主轴头型式 mm A28 A28 A28 A28 A28 A28
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列前主轴孔锥度  φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20)
    进给       
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列进给数量  64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds
    (for each) (for each) (for each) (for each) (for each) (for each)
    主轴每转纵向进给       
    标准 mm/r 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6
    小进给 mm/r 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列加大进给 mm/r 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列主轴每转横向进给       
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列标准 mm/r 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8
    小进给 mm/r 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列加大进给 mm/r 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列公制螺纹范围 mm 1-192 1-192 1-192 1-192 1-192 1-192
    (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds)
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列英制螺纹范围 t.p.i 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24
    (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds)
    模数螺纹范围 mm 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module)
    (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds)
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列径节螺纹范围 D.P 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96
    (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds)
    床鞍纵向快移速度 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min
    刀架横向快移速度 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min
    刀架转盘回转角度 ° ±90 ±90 ±90 ±90 ±90 ±90
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列横刀架行程 mm 320 320 320 320 420 420
    (12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (16 4/25") (16 4/25")
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列小刀架移动行程 mm 140 140 140 140 140 140
    (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2")
    床尾       
    床尾主轴最大行程 mm 150 150 150 150 150 150
    (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32")
    床尾主轴直径 mm φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75
    (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64")
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列床尾主轴孔锥度  莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号
    沈阳车床CA6140车床、CA6150车床、CA6166车床系列主电机 kW 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp)
    净重/毛重       
    750mm kg 1990/2680 1990/2680 2060/2410 2060/2410 2180/3000 2180/3000
    1000mm kg 2070/2760 2070/2760 2140/2830 2140/2830 2260/3200 2260/3200
    1500mm kg 2220/3020 2220/3020 2290/3050 2290/3050 2437/3400 2437/3400
    2000mm kg 2570/3420 2570/3420 2640/3490 2640/3490 2787/3800 2787/3800
    3000mm      3200/ 3287/
    轮廓尺寸/包装尺寸       
    750mm  2418×1000 2418×1000 2418×1037 2418×1037 2418×1130 2418×1130
    ×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
    2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1620 2600×1620
    ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
    1000mm  2668×1000 2668×1000 2668×1037 2668×1037 2668×1130 2668×1130
    ×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
    2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1620 2850×1620
    ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
    1500mm  3168×1000 3168×1000 3168×1037 3168×1037 3168×1130 3168×1130
    ×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
    3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1620 3350×1620
    ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
    2000mm  3668×1000 3668×1000 3668×1037 3668×1037 3668×1130 3668×1130
    ×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
    3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1620 3850×1620
    ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
    3000mm      4668×1130 4668×1130
    ×1370/ ×1370/
     
     
     
    上一篇:沈阳一机数控车床HTC2032系列 下一篇:沈阳一机车床30车床价格/30车床生产厂家/550导轨
    【返回】

    | 关于我们 | | 产品中心 | | 行业新闻 | | 技术知识 | | 销售网络 | | 联系我们 |

    Copyright © 2014-2024 沈阳一机车床有限公司 版权所有 Power by DedeCms  

    网赌被黑怎么办